Skip to content

Doručkuj s Isusom

Dan po dan. 
Tako se dobivaju bitke.
Tako si dobio i sve druge…

Zato je bitno što radiš danas, a ne što je bilo jučer ili što ćeš sutra… Danas je dan koji te traži da budeš koji jesi – da s Bogom pod ruku ideš kamo vodi.

Danas je dan kad će Isus možda ponovo doći ili dan kad ćeš biti pozvan Nebu – budi vrijedan sluga, zatečen u onom što je dobro pred Gospodinom.

Danas – to je jedino vrijeme koje uistinu imaš.

Savjeti za rad

  • PRONAĐI MJESTO gdje se osjećaš dobro i gdje si u miru; stvori si uvjete za neometano razmatranje od pola sata (bez vođenja bilješki); možeš si postaviti alarm na mobitelu na 30 min, ali ugasi mobilne podatke i tonove da te ništa ne ometa.
  • OTVORI BIBLIJU – Iako se tekstovi nalaze i u ovoj objavi, ako imaš priliku, bolje razmatraj tekst iz svoje Biblije. Da osjetiš papir pod prstima, da ne moraš držati mobitel dok ti se Riječ Božja spušta na srce i otkriva ti ono važno o Bogu i tvom životu. Pročitaj tekst nekoliko puta i promatraj kako riječi odjekuju tvojom nutrinom – ostaje li ti neka riječ/rečenica posebno? Pojavljuje li se kakva slika scene u tvojoj mašti? Ako ne, pokušaj maštom oživjeti ono što čitaš i osobno ući u scenu. Gdje se nalaziš? Što činiš? Kako se osjećaš? Događa li se nešto više od onoga što si pročitao u tekstu? … Ostani ondje onoliko dugo koliko osjećaš da trebaš – ne žuri se dalje. Ako se cijelo razmatranje ne pomakneš dalje od tog mjesta gdje te Bog susreo, učinio si najbolju moguću stvar – jer se nisi slijepo držao programa, nego si poslušao vodstvo Duha Svetoga.
  • ZAZOVI BOŽJU PRISUTNOST prije razmatranja. Bog je uvijek prisutan, no mi smo oni koji to zbog različitih faktora propuštamo prepoznati. Može se reći da zazivajući Božju prisutnost zapravo zazivamo svoju. Odreci se svih prisilnih misli na obveze, teškoće koje bi te mogle ometati. Dođi kakav jesi, no ne dozvoli da ti pozornost bude usmjerena na ono što te muči – tvoja pozornost neka bude usmjerena na Gospodina. Predaj mu što imaš.
  • NA KRAJU RAZMATRANJA NAPRAVI OSVRT – Kakav sam bio? Kakav je bio Bog? Što sam važno prepoznao u razmatranju? Zapiši to u svoj duhovni dnevnik.

PRIPRAVNA MOLITVA

Dušo Kristova, posveti me.
Tijelo Kristovo, spasi me.
Krvi Kristova, napoji me.
Vodo iz prsiju Kristovih, operi me.
Muko Kristova, okrijepi me.
O dobri Isuse, usliši me.
Među rane svoje sakrij me.
Ne dopusti da se odijelim od tebe.
Od neprijatelja zlobnoga brani me.
Na času smrti moje zovni me.
I zapovijedi mi da dođem k tebi,
Da te sa Svetima tvojim hvalim
U vijeke vjekova. Amen.

Doručkuj s Isusom – male duhovne vježbe povjerenja u Boga – DAN 9.

Okrijepi se Božjom Riječju

Iv 21, 1-12

Greg Olsen

Poslije toga očitova se Isus ponovno učenicima na Tiberijadskome moru. Očitova se ovako: Bijahu zajedno Šimun Petar, Toma zvani Blizanac, Natanael iz Kane Galilejske, zatim Zebedejevi i još druga dva njegova učenika. Kaže im Šimun Petar: »Idem ribariti.« Rekoše: »Idemo i mi s tobom.« Izađoše i uđoše u lađu, ali te noći ne uloviše ništa.

Kad je već svanulo, stade Isus na kraju, ali učenici nisu znali da je to Isus. Kaže im Isus: »Dječice, imate li što za prismok?« Odgovoriše mu: »Nemamo.« A on im reče: »Bacite mrežu na desnu stranu lađe i naći ćete.« Baciše oni i više je ne mogoše izvući od mnoštva ribe. Tada onaj učenik kojega je Isus ljubio kaže Petru: »Gospodin je!« Kad je Šimun Petar čuo da je to Gospodin, pripaše si gornju haljinu, jer bijaše gol, te se baci u more. Ostali učenici dođoše s lađicom vukući mrežu s ribom jer ne bijahu daleko od kraja, samo kojih dvjesta lakata.

Kad iziđu na kraj, ugledaju pripravljenu žeravicu i na njoj pristavljenu ribu i kruh. Kaže im Isus: »Donesite ribâ što ih sada uloviste.« Nato se Šimun Petar popne i izvuče na kraj mrežu punu velikih riba, sto pedeset i tri. I premda ih je bilo toliko, mreža se ne raskinu. Kaže im Isus: »Hajde, doručkujte!«

Promatraj svoj život

Važno obilježje ignacijevske duhovnosti je prepoznavati nutarnje pokrete u konkretnom iskustvu. Tu vještinu opažanja posebno smo pozvani rabiti pri čitanju Božje Riječi.

Često se dogodi da nam isti tekst pri ponovnim čitanjima uvijek progovori nešto novo – to, naravno, nije do samoga teksta, već do naše nutrine kojoj Gospodin progovara u jedinstvenim trenutcima na jedinstvene načine.

Promotri svoj život u posljednje vrijeme. Jesi li osluškivao Božji glas? Tražio njegovo mišljenje u nekim svojim pothvatima i/ili teškoćama? Jesi li ga istinski uključio u svoje “ribarenje”?

Iščitaj Riječ Božju još jedanput polagano – no ovaj put više obrati pozornost na to što se događa u tvome srcu dok čitaj pojedine riječi. Neke će ti “zazvoniti” više od ostalih, na neke će se pojaviti osjećaji, probudit će se čežnje, a neke ćeš scene moći živo zamisliti kao da si ondje… Budi pozoran i uoči “pokrete” svoga srca.

A onda se zamisli s Isusom na doručku – ondje pokraj jezera ili gdje smatraš da bi vam bilo ugodnije – i pitaj ga kamo da “baciš svoje mreže”… Dozvoli mu da presloži tvoj život, tvoje prioritete, odluke koje ne vode nikamo, želje koje te unesrećuju, neka ti pokaže gdje tratiš vrijeme.

U strci i zbrci svoga života zaboravljamo sjesti i posložiti stvari s Bogom. Danas je prilika da bude drukčije.

Bitke se dobivaju dan po dan. (Postojanošću ćemo se spasiti!)
Ali na taj se isti način mogu i izgubiti.

Zato je baš ovaj (bezvezni, nasumični, nebitni) dan važniji nego što misliš.

Uživaj u Božjoj prisutnosti

Najmanje 5 do 10 minuta ostani u tišini pred Gospodinom koji te ljubi. Osjećaj što osjećaš, no nemoj se hvatati ni za kakve misli. Zamisli kako ljekovite vode prolaze tvojom nutrinom i odnose sve što je nečisto i bremenito.

Ako osjetiš da je nešto u tebi posebno u grču, strahu ili boli, zazivaj Gospodina u to područje. Ako ti treba zagrljaj, grli ga; ako ti treba utjeha, plači; ako ti treba opuštenosti, duboko diši; ako te preplavljuje zahvalnost – ostani pred njom u divljenju… Slušaj svoje tijelo i svoj duh i jednostavno budi prisutan/prisutna u trenutku.

Uživaj u Božjoj prisutnosti.

Nakon toga, kratko zapiši najjača iskustva, osjećaje i misli tijekom današnjega razmatranja.

Na kraju devetnice…

LITANIJE PRESVETOG SRCA ISUSOVA

Gospodine smiluj se! Kriste smiluj se! Gospodine smiluj se!

Kriste čuj nas! Kriste usliši nas!

Oče nebeski, Bože, smiluj nam se!

Sine, Otkupitelju svijeta, Bože, smiluj nam se!

Duše sveti, Bože, smiluj nam se!

Sveto Trojstvo, jedan Bože, smiluj nam se!

Srce Isusa, Sina Oca vječnoga, smiluj nam se!
Srce Isusovo, u krilu Djevice majke od Duha Svetoga sazdano…
Srce Isusovo, s Riječju Božjom bitno sjedinjeno…
Srce Isusovo, veličanstva beskrajnoga…
Srce Isusovo, hrame Božji sveti…
Srce Isusovo, šatore Višnjega…
Srce Isusovo, kućo Božja i vrata nebeska…
Srce Isusovo, žarko ognjište ljubavi…
Srce Isusovo, pravde i ljubavi posudo…
Srce Isusovo, dobrote i ljubavi puno…
Srce Isusovo, svake hvale predostojno…
Srce Isusovo, kralju i središte sviju srdaca…
Srce Isusovo, u kojem je sve blago mudrosti i znanja…
Srce Isusovo, u kojem prebiva sva punina božanstva…
Srce Isusovo, koje je Ocu vrlo omiljelo…
Srce Isusovo, od kojega punine svi mi primismo…
Srce Isusovo, željo bregova vječnih…
Srce Isusovo, strpljivo i mnogoga milosrđa…
Srce Isusovo, bogato za sve koji zazivaju Tebe…
Srce Isusovo, izvore života i svetosti…
Srce Isusovo, pomirište grijeha naših…
Srce Isusovo, nasićeno pogrdama…
Srce Isusovo, satrveno zbog opačina naših…
Srce Isusovo, do smrti poslušno…
Srce Isusovo, kopljem probodeno…
Srce Isusovo, izvore sve utjehe…
Srce Isusovo, živote i uskrsnuće naše…
Srce Isusovo, mire i pomirenje naše…
Srce Isusovo, žrtvo za grijehe…
Srce Isusovo, spasenje onima koji se u Te ufaju…
Srce Isusovo, ufanje onima koji u Tebi umiru…
Srce Isusovo, milino sviju svetih…

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, oprosti nam, Gospodine!
Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, usliši nas, Gospodine!
Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, smiluj nam se, Gospodine!

Isuse blaga i ponizna srca, Učini srce naše po Srcu svome!

Pomolimo se: Svemogući, vječni Bože, pogledaj na Srce preljubljenog Sina svojega i na hvale i zadovoljštine, koje u ime grešnika Tebi prikazuje, i njima, koji milosrđe Tvoje mole, Ti oproštenje udijeli umilostivljen, u ime istoga Sina svojega Isusa Krista, koji s Tobom živi i kraljuje u vijeke vjekova. Amen.

POSVETNA MOLITVA PRESVETOM SRCU ISUSOVU

Presveto Srce Isusovo, izvore beskrajne ljubavi, tebi se posvećujemo. Hvala ti za ljubav koju si očitovao po spasenjskoj žrtvi na križu i probodenom srcu. Hvala ti za uskrsnuće po kojem si nam darovao pobjedu nad svakim zlom i svakim nečovještvom.

Isuse, najvjerniji prijatelju čovjekov i jedini spasitelju ljudskog roda, tvom Srcu posvećujemo sebe, svoje obitelji i svoj narod, posvećujemo ti i svoju domovinu Hrvatsku. Gospodine Isuse Kriste, zahvaljujemo ti za sve darove koje si nam dao: za dar života i zdravlja, za milost vjere i dar pripadnosti Katoličkoj Crkvi. Potvrđujemo svoj krsni savez s Tobom i svoju odluku da po njemu živimo. Presveto Srce Isusovo, otvaramo ti svoja srca da u njih uliješ duha mudrosti i razuma, savjeta i jakosti, znanja i straha Božjega, kajanja i praštanja, mira i pomirenja. Prožmi nas duhom zajedništva u poštivanju različitosti osoba i službi.

Presveto Srce Isusovo, pomozi nam u našim poteškoćama i problemima, tješi nas u našim patnjama, budi nam utočište protiv svakog zla u ovom svijetu, blagoslovi naš rad, posao, učenje i igru, daj nam milost da budemo blagi i nadvladamo svaku srdžbu i ljutnju, blagoslovi mirom, zdravljem i srećom sve članovi obitelji, ispuni svoje svećenike milošću Duha Svetoga da privode k tebi sva srca ljudi. Isuse, neka ova molitva kojom se predajemo tvome srcu, bude poticaj za naše osobno obraćenje i put do istinske molitve i svetosti. Isuse, budi središte našeg bića, budi središte naših obitelji, budi središte naše župne i redovničke zajednice, budi središte cijeloga našeg hrvatskog naroda, ti koji s Bogom Ocem u jedinstvu Duha Svetoga živiš i kraljuješ u vijeke vjekova.

Amen.

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)